Alles wat u moet weten over het aansprakelijkheidsrecht

In het aansprakelijkheidsrecht wordt het herstel of de compensatie van geleden schade geregeld. Het aansprakelijkheidsrecht kan op twee manieren toegepast worden op u of op uw onderneming. U kunt zelf aansprakelijk gesteld worden voor schade die u bij een ander veroorzaakt en u kunt ook iemand anders aansprakelijk stellen voor schade die zij bij jou hebben veroorzaakt. In beginsel draait iedereen voor zijn eigen geleden schade op. Wanneer u iemand aansprakelijk kan houden voor de schade die u heeft geleden verandert de zaak echter. We verdelen aansprakelijkheid in twee soorten: wettelijke en contractuele aansprakelijkheid. In dit blog leest u meer over het aansprakelijkheidsrecht.

Aansprakelijkheidsrecht: iemand anders aansprakelijk stellen

Is er schade aan uw eigendommen aangebracht door iemand anders?  Of heeft u lichamelijk letsel opgelopen door de acties van een ander? Mogelijk is de veroorzaker van deze schade aansprakelijk volgens de wet of een opgestelde overeenkomst, waardoor je deze persoon aansprakelijk kunt stellen. Het aansprakelijkheidsrecht is echter complex en het is soms lastig om te bepalen of iemand wel of niet aansprakelijk is. Bij Advocatenkantoor Phea is de kennis aanwezig om u hierover te adviseren. Samen bekijken we uw situatie en bespreken we de mogelijkheden om stappen te ondernemen. In dit geval is het namelijk aan u om te bewijzen of er inderdaad sprake is van aansprakelijkheid. Wij kunnen u hierbij een realistische schatting geven over uw kansen, voordat u besluit om uw schadeclaim door te zetten.

Aansprakelijk gesteld worden door iemand anders

Heeft iemand anders u aansprakelijk gesteld voor schade die u volgens hen veroorzaakt zou hebben? Dan is het aan de andere partij om aan te tonen dat er een causaal verband is tussen de schade en de acties die u heeft ondernomen. Is de schade die is ontstaan daadwerkelijk ontstaan door iets dat u heeft gedaan? De tegenpartij, die de claim heeft gemaakt, moet dit kunnen bewijzen. Uw advocaat zal dit bewijs analyseren en op basis daarvan beoordelen of er inderdaad sprake is van een causaal verband en dus van aansprakelijkheid.

Problemen met de verzekering?

Wordt u aansprakelijk gesteld door een ander? In de meeste gevallen bent u tegen aansprakelijkheid verzekerd. Hierdoor is het aansprakelijkheidsrecht nauw verbonden met het verzekeringsrecht. Meestal zal de verzekeraar de schadeclaim afhandelen, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Wanneer een verzekeraar niet in een schadeclaim meegaat, kunt u uw advocaat dit standpunt van de verzekeraar laten onderzoeken.