Wat moet je allemaal weten over de oldtimerverzekering?

Het is bij iedereen natuurlijk wel bekend wat een oldtimer is. Voor een dergelijk voertuig geldt dat ze tegenwoordig nog steeds ontzettend populair is. Er zijn dan ook heel wat liefhebbers die vaak ook meer dan aanzienlijke bedragen neertellen voor een dergelijke auto. Het kopen van een oldtimer brengt in de praktijk precies dezelfde eisen of verplichtingen met zich mee als het kopen van eender welke andere auto die in het Nederlandse verkeer zal worden gebracht. Dat betekent dat je wettelijk verplicht om een bepaalde verzekering af te sluiten voor dit voertuig. De zogenaamde oldtimerverzekering verschilt op meerdere vlakken ten opzichte van de gewone autoverzekering. Wat nu op dit vlak allemaal moet weten laten we je graag hieronder ontdekken.

Wat is een oldtimerverzekering?

In de basis spreekt het voor zich dat een oldtimerverzekering gewoon een autoverzekering is. Ook bij dit type van verzekering is het dan ook in de praktijk mogelijk om een keuze te maken tussen drie verschillende soorten polissen. Hierbij kan gedacht worden aan de WA-verzekering, de WA+ beperkt cascoverzekering en natuurlijk ook aan de complete allrisk. Wat dit betreft is er dus eigenlijk geen sprake van een verschil tussen de autoverzekering en de oldtimerverzekering. Waarom geven zoveel mensen in de praktijk dan precies de voorkeur aan laatst genoemde? Dat is het gevolg van het feit dat oldtimerverzekeringen er bekend om staan over een aanzienlijk lagere premie te beschikken.

De belangrijkste reden waarom mensen een specifieke verzekering voor hun oldtimer afsluiten is dus vooral financieel gerelateerd. Om de mogelijkheid te hebben om je auto als oldtimer te kunnen laten verzekeren zijn er tal van verschillende voorwaarden waar je aan moet zien te voldoen. Deze voorwaarden worden bepaald door de verzekeraar die de verzekering aanbiedt. Om welke voorwaarden het hierbij dan onder meer gaat wordt meteen duidelijk gemaakt hieronder.

Wanneer ziet een verzekeraar jouw auto als een oldtimer?

Het feit dat er een financieel voordeel verbonden is aan de oldtimerverzekering zorgt er in de praktijk als vanzelfsprekend voor dat niet iedereen zomaar een dergelijke verzekering kan afsluiten. Verzekeraars stellen op dit vlak een aantal niet onbelangrijke voorwaarden op waar je als verzekeringnemer aan moet zien te voldoen. Het gaat hierbij dan onder meer om de volgende:

  • Er moet sprake zijn van een meer dan degelijke beveiliging;
  • De auto mag niet zwaarder zijn dan het bepaalde maximum gewicht;
  • Er moet sprake zijn van een minimumleeftijd van 10 tot soms zelfs 30 jaar;
  • Er mag niet meer dan een maximum aantal kilometers per jaar worden gereden;
  • Vaak is een FEHAC lidmaatschap vereist;
  • De auto moet over een bepaald merk beschikken;

Hou er naast de bovenstaande voorwaarden eveneens rekening mee dat er niet zelden ook sprake is van een minimale taxatiewaarde. Vaak is het zo dat er ook nog enkele aanvullende eisen vooropgesteld kunnen worden door de verzekeraar. Voor deze eisen geldt dat ze sterk afhankelijk zijn van de verzekeraar in kwestie. Voordat je een bepaalde verzekering voor oldtimers aan gaat vragen is het dan ook altijd van belang om deze even grondig door te nemen.

Voor welk type oldtimerverzekering ga je uiteindelijk kiezen?

Zoals we eerder op deze pagina reeds hebben aangegeven moet het gezegd dat er niet zomaar één type oldtimerverzekering bestaat, integendeel. Vergelijkbaar met gewone auto’s is het zo dat ook een oldtimer ten minste moet voorzien worden van een WA-verzekering voor schade aan derden. Voor dit type verzekering geldt een (strikte) wettelijke verplichting. Dat betekent echter niet dat je als verzekeringnemer genoegen dient te nemen met deze verzekering. Het kan in bepaalde gevallen dan ook veel interessanter zijn om te kiezen voor een meer uitgebreid exemplaar waardoor er ook bepaalde schade aan de eigen oldtimer kan worden verzekerd. Ben jij iemand die zeer regelmatig met je oldtimer gaat rijden en / of vertegenwoordigt deze een vrij stevige waarde? Dan zal je tot de conclusie komen dat de keuze voor bijvoorbeeld een allrisk zelfs perfect kan worden gemaakt.

Welke oldtimerverzekering jij uiteindelijk gaat afsluiten zal worden bepaald door een combinatie van enerzijds de waarde van de oldtimer en anderzijds de manier waarop je de oldtimer gaat gebruiken. Voor heel wat mensen geldt dat ze deze auto bijvoorbeeld zelden uit de garage halen. In dat geval kan de WA of de WA+ beperkt cascoverzekering de beste keuze zijn. Een compleet ander verhaal wordt het uiteraard wanneer je veelvuldig met de oldtimer een ritje gaat maken. Dan zal je er namelijk mogelijks op willen kunnen rekenen dat deze ook onderweg is verzekert tegen schade. De allrisk kan in dat geval weer de interessantste mogelijkheid zijn op de markt.

Wat is een youngtimerverzekering?

Het is best mogelijk dat het voertuig dat je wenst te laten verzekeren aan het merendeel van de eisen van een oldtimerverzekering voldoet, maar dan wel met uitzondering van de leeftijd. Dat is inderdaad best vervelend, alleen zou je in die situatie nog kunnen kiezen voor het afsluiten van een zogenaamde youngtimerverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze kan worden afgesloten voor voertuigen die bijvoorbeeld (net) de eisen voor de echte oldtimerverzekeringen niet haalt. Op deze manier kan je toch rekenen op een voordelige prijs voor jouw auto. Let wel, het spreekt voor zich dat de premie in dit geval in vergelijking met een echte oldtimer toch nog wat hoger zal zijn gelegen. Dat spreekt gelet op de jongere leeftijd echter eigenlijk wel voor zich.

Hoe interessant is de oldtimerverzekering voor jou?

In de basis is het natuurlijk te allen tijde mooi meegenomen dat je kan rekenen op een bepaalde besparing op jouw autoverzekering. Toch moet het gezegd dat de oldtimerverzekering lang niet voor elke (potentiële) verzekeringnemer de meest interessante keuze is. Dat is het gevolg van het feit dat er door verzekeraars voor deze verzekering beperkende voorwaarden worden opgelegd. Met andere woorden, vaak is het slechts mogelijk om een beperkt aantal kilometers met het voertuig te rijden op jaarbasis. Daarnaast is het ook soms zo dat je in een straal van een bepaald aantal kilometers moet blijven ten opzichte van je woning. Is dit voor jou geen probleem? Dan kan deze verzekering voor jou zeer interessant zijn. Is dat wel een probleem? Dan kan je misschien toch maar beter kijken voor een autoverzekering die niet over dergelijke (strikte) eisen beschikt.